Biedrusko. Strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej

Obecnie na terenie poligonu w Biedrusku trwają ćwiczenia wojskowe z użyciem amunicji bojowej oraz środków minerskich. Ćwiczenia realizowane są we wszystkie dni robocze sierpnia.

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przypomina, że na terenie poligonu nie są wytyczone drogi publiczne, ani dukty leśne dopuszczone do swobodnego przemieszczania się. Nie ma też wyznaczonych ścieżek rowerowych, a wszelkie formy turystyki i rekreacji na tym obszarze są zabronione.

Centrum Szkolenia przypomina także, że odcinek pierścienia rowerowego dookoła Poznania przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji 22 grudnia 2018 roku. W związku z tym przemieszczanie się tym szlakiem jest traktowane jak wykroczenie.

Znajdujący się na terenie poligonu Rezerwat Przyrody „Śnieżycowy Jar” pozostaje zamknięty do kolejnego kwitnienia śnieżycy wiosennej.

Osoby łamiące zakaz wstępu narażają się na utratę zdrowia i życia, a także na mandat karny w wysokości 500 złotych za każde popełnione wykroczenie, do których zalicza się m. in. nieuprawnione przebywanie na terenie wojskowym, złamanie zakazu ruchu w obydwu kierunkach (który dotyczy również rowerzystów), wjazd pojazdem silnikowym do lasu, wyprowadzenie psa bez możliwości jego kontroli (smyczy), czy rejestracja obrazu i dźwięku.

Ponadto, w związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje również rzekę Wartę, istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi drogi wodnej znajdującej się w granicach poligonu (od 209,5 do 216 km rzeki).

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przypomina, że na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe obwodów łowieckich.