Międzynarodowe seminarium eksperckie De-Re-Bord

W dniach 20-21 lutego br. na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się międzynarodowe seminarium eksperckie pod nazwą "De-Re-Bord. Społeczno-przestrzenne transformacje na niemiecko-polskich obszarach przygranicznych. Praktyki zacierania i odtwarzania granicy". Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Na spotkanie zaprasza zespół badawczy projektu NCN-DFG Beethoven 2. Seminarium odbędzie się na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89, w sali 107 budynku D. Początek o godz. 13.00.

Program seminarium w j. angielskim.