Nowe dokumenty elektroniczne w Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu systematycznie powiększa się i udostępnia archiwum elektronicznych dokumentów własnych. Jedną z najnowszych pozycji jest otwarty doktorat Adama Choryńskiego "Adaptacja wielkopolskich gmin do ekstremalnych zdarzeń pogodowych w świetle koncepcji elastyczności (resilience)".

Gminy stanowią przestrzeń najbardziej narażoną na skutki zdarzeń pogodowych, ale też najbardziej zaangażowaną w związane ze zdarzeniami działania. Autor w opracowaniu skoncentrował się zarówno na procedurach, jak i postępowaniu w związku z zagrożeniem intensywnymi zjawiskami meteorologicznymi, eksploatując przy tym koncepcję elastyczności (resilience), zwrócił uwagę na funkcjonalny kontekst zdarzeń meteorologicznych, dzięki którym systemy społeczne modyfikują swój potencjał do działania w związku z konsekwencjami ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Opracowanie dotyczy ekstremalnych zdarzeń pogodowych występujących na terenach wielkopolskich gmin. W badaniu wykorzystano dane statystyczne dotyczące interwencji Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce w latach 2010-2016, dane meteorologiczne, a także materiały na podstawie wywiadów z przedstawicielami lokalnych systemów zarządzania ryzykiem związanym z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi w wielkopolskich gminach.

Innymi nowymi pozycjami w repozytorium są otwarte doktoraty, m.in. Izabelli Kopczyńskiej "Towarzystwo Tomasza Zana w Wielkopolsce w latach 1920-1939" oraz doktorat Ewy Nowak-Pasterskiej "Antroponimia złotników poznańskich od XVI do XVIII wieku".

Opr. i fot. Waldemar Roszczuk