Umowa na obsługę kolejowych przewozów pasażerskich do 2030 roku, zawarta pomiędzy Kolejami Wielkopolskimi, a Województwem Wielkopolskim

10 grudnia, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak w imieniu województwa Wielkopolskiego, Wiceprezes Zarządu - Marek Nitkowski oraz Członek Zarządu - Mikołaj Grzyb, w imieniu spółki Koleje Wielkopolskie podpisali umowę na świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów kolejowych w województwie wielkopolskim. - Budowanie atrakcyjnej i stabilnej oferty przewozowej umożliwi dziesięcioletnia umowa - będzie ona kontynuacją bardzo dobrej współpracy pomiędzy organizatorem przewozów, a przewoźnikiem - zapewniają strony.

Wartość dziesięcioletniego kontraktu wyniesie łącznie ponad 1,1 miliarda złotych, natomiast praca eksploatacyjna zagwarantowana w umowie wynosi 73 084 549 pociągo-kilometrów. Podpisanie umowy ma zapewnić mieszkańcom regionu odpowiednią częstotliwość w kursowaniu pociągów, służących dojazdom do szkoły, czy pracy, jak również wysoki komfort podróży.