W życie wchodzi jesienna korekta rozkładu jazdy pociągów

20 października wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów, obowiązująca do 14 grudnia. Zmiany związane są pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe na trasach kolejowych w całym kraju.

Koleje Wielkopolskie wprowadziły szereg zmian w rozkładzie jazdy. Najczęściej są to kilku lub kilkunastominutowe różnice czasu względem dotychczasowego rozkładu. Szerszych informacji można uzyskać na stronie internetowej przewoźnika.

Podobnie pozostali przewoźnicy skorygowali swoje rozkłady. Ze zmianami można zapoznać się na stronach dedykowanym pasażerom, takich jak Portal Pasażera, Rozkład PKP, Koleo, czy Bilety Regionalne. Z rozkładem jazdy pociągów międzynarodowych można zapoznać się na stronie Biura Rozwoju Oferty i Produktów "PKP Intercity" S.A.

Opr. i fot. Waldemar Roszczuk