Plan wydawniczy Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące wydawnictw Urzędu planowanych do wydania w 2020 roku. Będą to zagadnienia związane m.in. z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim 2019 roku, turystyką, warunkami pracy, budownictwem mieszkaniowym, stanem i ochroną środowiska oraz wypadkami przy pracy w województwie wielkopolskim.

Więcej informacji o planowanych publikacjach można uzyskać w broszurze informacyjnej Urzędu Statystycznego w Poznaniu.