W najbliższy czwartek, 15 sierpnia, mieszkanki Środy Wielkopolskiej będą mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne.

Specjalny mammobus pojawi się w miasteczku zdrowia organizowanym w trakcie wakacyjnego pikniku Radia Złote Przeboje. Sponsorem badań jest ING Życie.

Wakacje to czas kiedy możemy zadbać o siebie i swoje zdrowie. To także idealny moment, aby pomyśleć o profilaktyce nowotworowej. Jej podstawą są systematyczne badania. Morfologia, badanie moczu, USG wymagają niewielkiego wysiłku, a pozwolą wykryć ewentualną chorobę we wczesnym stadium.

Ruszył pilotażowy program aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie, początkowo na terenie Wielkopolski, skutecznego modelu wsparcia osób chorujących psychicznie na drodze do zawodowej aktywności i w efekcie końcowym - pełnego ich uczestnictwa w życiu społecznym.

Założeniem programu „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” jest wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu, osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy.

Chcemy pokazać pracodawcom korzyści wynikające z zatrudniania osób przewlekle chorych. Ważnym przesłaniem jest ukazanie możliwości i potencjału osób z zaburzeniami, dla którym praca stanowi najlepszą, najskuteczniejszą terapię, równie ważną jak odpowiednio dobrane leki. Chorzy psychicznie nie muszą być tylko biorcami świadczeń pomocy społecznej, ale mogą i występują w roli pełnoprawnych pracowników.

Program oparty został na zasadach systemu zatrudnienia wspomaganego (supported employment). Jest to model, w którym osoba chora lub niepełnosprawna otrzymuje wsparcie w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej. Szczególną rolę w tym procesie spełnia trener pracy - wykwalifikowany specjalista, który przygotowuje osobę z zaburzeniami do podjęcia pracy, pomaga w znalezieniu odpowiedniego stanowiska, wspiera w kontaktach z pracodawcą i współpracownikami, wreszcie monitoruje przebieg zatrudnienia aż do uzyskania przez osobę chorą całkowitej samodzielności.

Realizatorzy programu liczą, że wypracowany model współpracy pomiędzy osobami chorymi, trenerami pracy a pracodawcami, stanie się z czasem standardem obowiązującym w naszym kraju.

Pilotażowa edycja ruszyła w województwie wielkopolskim. Organizatorem jest Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, a głównym partnerem zostało Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” z Poznania.

- Dla wielu osób po przebytej hospitalizacji istotnym krokiem w dalszym życiu jest powrót do pracy. Możliwość realizowania się w pracy daje poczucie bycia potrzebnym, wartościowym oraz poprawia kondycję i satysfakcję życiową. Osoby chore, nie funkcjonujące na rynku pracy, stają się wycofane, tracą możliwość nadążania za przemianami społeczno-ekonomicznymi, a co się z tym wiąże, zostają pozbawione szansy na podejmowanie wielu decyzji życiowych oraz na rozwój osobisty i zawodowy - wyjaśnia Liliana Kolendowicz, prezes Stowarzyszenia Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

W ramach projektu wyłoniono grupę podopiecznych Stowarzyszenia, która uczestniczy w cyklu 12 warsztatów z zakresu aktywizacji zawodowej, zawierających elementy poradnictwa zawodowego, prawa pracy i psychologii. Zajęcia, prowadzone przez specjalistów: trenerów pracy i psychologów, przygotowują uczestników programu do wejścia bądź powrotu na rynek pracy. Równolegle trenerzy pracy nawiązują kontakty z pracodawcami w woj. wielkopolskim i proponują im współpracę w ramach projektu. Trener towarzyszy osobie chorej w procesie rekrutacji, wspiera ją w pierwszym okresie zatrudnienia i dba o utrzymanie miejsca pracy.

- Chcemy pokazać, że przy odpowiednim wsparciu chorzy przewlekle mogą być pełnoprawnymi obywatelami i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Celem warsztatów jest rozwój zdolności interpersonalnych niezbędnych w procesie aktywizacyjnym. W rezultacie pacjent usamodzielnia się oraz utrzymuje się na otwartym rynku pracy - mówi Magdalena Bojarska z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który został patronem programu.

Program „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i Fundacji „Instytut Spraw Publicznych”.

Patronat honorowy nad programem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Inicjatywę wspierają także: Rzecznik Praw Pacjenta, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, eksperci w dziedzinie psychiatrii oraz władze lokalne w Wielkopolsce. Patronatu medialnego udzieliło Radio Merkury i Portal Wielkopolski.

Choroby psychiczne - backgrounder

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), choroby psychiczne do roku 2020 staną się jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych występujących w populacji europejskiej.

W Polsce w latach 1990-2004 zanotowano wzrost zachorowań o ok. 900 tys., co stanowi największy odsetek w Europie. Do najbardziej rozpowszechnionych chorób psychicznych należą depresja i schizofrenia. Według statystyk na schizofrenię zapada średnio 1% ogólnej populacji w społeczeństwach cywilizowanych. W Polsce jest to ok. 400 tys. osób (1,047 %).1

Chorzy psychicznie a zatrudnienie

W Polsce jest 490 tysięcy osób z zaburzeniami psychicznymi (dane SWPS i GUS). Są wśród nich zarówno osoby młode i w średnim wieku (11,3%), osoby starsze (4,4%). Choroby psychiczne dotyczą w jednakowym stopniu zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Wg raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski” z 2008 r., opublikowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, aż 1 305 tys. osób poddana była opiece ambulatoryjnej z powodu zaburzeń psychicznych.

Raport NIZP wskazuje, że liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych w oddziałach psychiatrycznej opieki całodobowej wynosi ponad 209 tys. W grupie tej około 80% stanowią osoby wykluczone z rynku pracy, tymczasem, co najmniej 120 tys. spośród nich powinno być włączonych w programy pracy i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Z danych wynika, że wszystkie formy rehabilitacji społeczno-zawodowej wykorzystywane w Polsce swoim wsparciem obejmują około 9-10 tys. osób chorych psychicznie, co stanowi tylko około 8% zapotrzebowania. Raport „Perspektywa osób chorych psychicznie” wykonany na zlecenie PFRON wskazuje, że odsetek osób z zaburzeniami psychicznymi, które nigdy nie pracowały jest najwyższy.

W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi gotowość do podejmowania aktywności na rynku pracy spada wraz z wiekiem. Jest większa wśród mieszkańców dużych miast niż mieszkańców wsi oraz wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Dane wskazują, że wśród osób z zaburzeniami psychicznymi aż 72,8% nie pracuje i nie poszukuje pracy. Jest to najwyższy odsetek w grupach osób niepełnosprawnych poza osobami z niepełnosprawnością intelektualną.2

Dyskryminacja pacjentów z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy utrudnia im powrót do zdrowia. Tymczasem równe traktowanie i akceptacja są niezbędne dla normalnego funkcjonowania chorych. Sytuację utrudniają stereotypy wciąż powszechne w społeczeństwie polskim. Mimo wprowadzenia przez ustawodawcę rozwiązania ułatwiającego osobom chorym psychicznie podjęcie pracy, ostateczna decyzja zawsze należy do pracodawcy.

Prawo przewiduje wiele udogodnień dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Pracodawcy, w szczególnych przypadkach, przysługuje prawo do dofinansowania wynagrodzenia i składek emerytalnych. Ponadto szkoląc osobę chorą można otrzymać zwrot kosztów szkolenia do 80%. W określonych przypadkach pracodawcy przysługuje również zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

1 Dane z 13 października 2010, przedstawione przez Komitet Badań nad Zagrożeniami PAN, który zakończył działalność 30 czerwca 2011.
2 Raport nr 10 Wyniki i wnioski z ogólnopolskiego badania sondażowego przeprowadzonego w ramach projektu pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, SWPS, Warszawa 2010.


Więcej informacji udziela Małgorzata Talarek
Fundacja „Żyjmy Zdrowo”
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 22 592 47 80

Elektryczne Solarisy debiutują w Poznaniu

Pierwsze autobusy elektryczne Solaris Urbino Electric zostały włączone do regularnego ruchu liniowego. Do Poznania dostarczonych zostanie łącznie 21 autobusów elektrycznych. Piętnaście z nich to autobusy przegubowe, pozostałe sześć to autobusy...

Połowa ukaranych nie płaci mandatów karnych

Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje wprowadzenie rozwiązań prawnych oraz informatycznych uzależniających usunięcie punktów karnych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców od uprzedniego uiszczenia grzywny. Mogłoby to skutecznie motywować kierowców do płacenia mandatów...

Poznań. Wyższe opłaty dodatkowe w Strefie Płatnego Parkowania

Od 12 listopada obowiązują wyższe opłaty dodatkowe za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Za postój bez opłaty lub przekroczenie czasu, trzeba będzie zapłacić od stu pięćdziesięciu do dwustu złotych.

Pierwszy w Polsce sprzęt do hipotermii leczniczej w karetkach neonatologicznych w Poznaniu, Bydgoszczy i Zielonej…

Dzięki współpracy Generali Polska, fundacji The Human Safety Net oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ruszył pierwszy w Polsce projekt zastosowania hipotermii leczniczej w transporcie neonatologicznym. Noworodki z niedotlenieniem okołoporodowym będą mogły zostać poddane leczeniu już w czasie transportu karetką do wybranego ośrodka...

Automatyczne systemy wsparcia kierowcy w autobusach Solaris

Zaawansowane systemy wsparcia kierowcy pomagają prowadzącemu pojazd, wykonując niektóre czynności przed nim lub zamiast niego, dając kierowcy bezcenne sekundy na reakcję. Solaris ma dziś w swojej ofercie kilka rozwiązań tego typu. W ostatnich tygodniach w autobusach z rodziny Urbino został zaimplementowany system inteligentnego wspomagania hamowania...

Spacer po Poznaniu. Park Mickiewicza w obiektywie

Położony w centrum miasta Park Adama Mickiewicza jest jednym z najokazalszych zabytkowych parków w Poznaniu. Otaczające park krajobrazy i architektura sprawiają, że miejsce chętnie odwiedzają turyści jak i mieszkańcy.

Black Friday. Niezbędnik klienta

Black Friday wpisał się na dobre w konsumencki kalendarz i oficjalnie otwiera przedświąteczny okres zakupowy. Zanim jednak skorzystamy z dobrodziejstw Black Friday, warto wiedzieć do czego zobowiązani są sprzedawcy, a tym samym jakie prawa ma...

Rozbudowa obwodnicy Poznania

Już za dziewięć miesięcy mieszkańcy stolicy Wielkopolski oraz wszyscy kierowcy korzystający z autostrady A2 pojadą nowoczesną, trzypasmową obwodnicą Poznania. Pierwsze prace związane z rozbudową ruszą 1 marca, a cała inwestycja zostanie ukończona do połowy 2020 roku - deklaruje Autostrada Wielkopolska.

Policyjna obława za 26-latkiem podejrzewanym o zabójstwo kobiety

Policjanci wszystkich komend z województwa lubuskiego poszukują 26-letniego mężczyzną podejrzewanego o zabójstwo swojej rówieśniczki przy ul. Owczej w Gorzowie Wlkp. Obecnie na miejscu pracują policyjni eksperci wraz z przedstawicielami Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Trwa policyjna obława za 26-letnim mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wszedł...

Kiedy choruje umysł…

Celem Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego, obchodzonego 10 października jest zwiększanie świadomości społecznej, rozpowszechnianie informacji na temat zdrowia psychicznego oraz walka ze stereotypami. Chociaż najbardziej znanymi zaburzeniami...

Jubileuszowy koncert z okazji czterdziestolecia działalności artystycznej Felicjana Andrzejczaka

Zapowiada się niezwykłe widowisko pełne wspomnień i emocji przygotowane specjalnie dla wielbicieli Felicjana oraz jego hitów, które na przestrzeni lat zjednały sobie wielu fanów. Felicjan Andrzejczak...

Digital Goods vol. III. Wystawa prac Michała Mąki w Calisia One

24 października w zrewitalizowanych wnętrzach XIX-wiecznej fabryki pianin i fortepianów w Kaliszu otwarta zostanie galeria prac Michała Mąki "Digital Goods vol. III". Najnowsze dzieła związanego...

Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych na odcinku drogi krajowej między Sulechowem, a Wolsztynem

Prokurator Rejonowy w Świebodzinie poinformował o wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło 12 listopada w Kargowej na odcinku drogi krajowej nr 32 między Sulechowem, a Wolsztynem.

Kalisz. Młoda kobieta śmiertelnie raniła nożem 38-letniego mężczyznę

Do zdarzenia doszło 2 listopada br. w Kaliszu podczas spotkania towarzyskiego. W trakcie imprezy, 21-latka pokłóciła się z mężczyzną. Po wymianie zdań, kobieta chwyciła za nóż zadając mężczyźnie śmiertelny cios w klatkę piersiową. Po zdarzeniu 21-latka wybiegła z mieszkania. Po kilku godzinach została zatrzymana na...

Informacja w związku z ujawnieniem przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń

W województwie lubuskim, w pobliżu Wschowy zdiagnozowano przypadek wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń. ASF wykryto u dzika potrąconego przez samochód.

Please publish modules in offcanvas position.