Trzymiesięczna odprawa dla byłych szefów gmin i powiatów to za mało – uważa Związek Powiatów Polskich i apeluje o lepsze zabezpieczenie socjalne dla samorządowców odchodzących z pracy.

Związek zaapelował do polityków o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej osób, które pełniły funkcje w organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego od 1990 roku.

Sprawa dotyczy zarówno wójtów i burmistrzów, ale także starostów i członków zarządu powiatu, którym w związku z upływem kadencji przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisami osoby te nie mogą być zatrudnione w firmach, w stosunku do których podejmowali decyzje administracyjne w ciągu ostatniego roku.

W swoim stanowisku ZPP nie wskazuje jednak żadnych konkretnych rozwiązań ograniczając się jedynie do krytyki ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Wiceszefowa Związku zauważa tylko, że ustawowa, trzymiesięczna odprawa to zdecydowanie za mało. – W trzy miesiące nie da się ani założyć dobrej firmy, ani rozkręcić interesu – ocenia Marzena Kempińska.

Według wyliczeń burmistrza Gołdapi w Polsce jest 197 wójtów i burmistrzów sprawujących swe funkcje nieprzerwanie od 1990 roku.

--
Źródło: Serwis samorządowy PAP /fot. W. Roszczuk
Bez zabezpieczenia. Wójt na lodzie po zakończeniu kadencji