Pomaganie innym i wspieranie inicjatyw charytatywnych przynosi nie tylko tak wspaniałe rezultaty, jak poprawa jakości życia potrzebujących, ale przede wszystkim daje niesamowitą satysfakcję tym, którzy aktywnie angażują się w działania pomocowe. Potwierdzają to pracownicy Amazon, którzy zostali wyróżnieni w drugiej edycji konkursu Amazon Stars. Jedną z nagrodzonych jest Marta Frankowska z centrum logistycznego w Sadach.

Pomoc dzieciom z niską samooceną w nauce i kształceniu własnych umiejętności, zapewnianie niezbędnego sprzętu dla noworodków z zagrożeniem życia, wsparcie dla chorych i potrzebujących czy tworzenie miejsc dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami - to tylko niektóre przykłady zaangażowania społecznego zwycięzców konkursu.

Tegoroczna, druga edycja konkursu Amazon Stars miała na celu wyłonienie oraz docenienie pracowników centrów operacyjnych Amazon, którzy wykazali się nadzwyczajnym wsparciem i niesieniem pomocy innym - zarówno w pracy, jak i w swoich lokalnych społecznościach. Współpracownicy nominowali swoich kolegów i koleżanki z zespołów, opisując ich niezwykłe historie dobroczynności z ostatnich miesięcy. W ramach tegorocznego konkursu wpłynęło ponad 2 000 zgłoszeń, przesłanych przez pracowników Amazon w Polsce. Wśród nich pojawiło się wiele inspirujących, ujmujących i dających nadzieję przykładów pomocy innym.

- Troska o otoczenie oraz pomoc lokalnym społecznościom to wartości wpisane w naszą działalność, w Polsce i wszędzie tam, gdzie znajdują się nasze oddziały. W Amazon organizujemy różnorodne inicjatywy pomocowe, a do aktywizacji zapraszamy też naszych pracowników. Tym bardziej jesteśmy dumni, że realizują się oni w tym aspekcie również poza pracą i znajdują czas, aby pomagać tym najbardziej potrzebującym - mówi Tomasz Orszak, regionalny kierownik ds. HR w Amazon i dodaje - Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za ich ogromne serca oraz udzielane wsparcie.

Spośród dwóch tysięcy zgłoszonych historii, Amazon nagrodził po jednym pracowniku z dziesięciu centrów logistycznych w Polsce. W centrum w Pawlikowicach pod Łodzią zwyciężył Bartek Łuczak, pomagający dzieciom oraz noworodkom z zagrożeniem życia i znajdującym się pod opieką Fundacji Fun and Drive. Kolejną Gwiazdą Dobroczynności jest przewodnik procesu Diter Wojtczak z łódzkiego centrum Amazon, który jako wolontariusz w Fundacji z ASPI-racjami zajmuje się dziećmi z autyzmem i młodzieżą z zespołem Aspergera. W gliwickim centrum wyróżniono lidera zespołu - Krystiana Nowaka pomagającego m.in. bezdomnym zwierzętom, a w sąsiednim centrum w Sosnowcu - Alicję Przetak, liderkę w Akademii Przyszłości - inicjatywie wspierającej dzieci z ubogich i problematycznych rodzin w zapewnieniu im równych szans w rozwoju i spełnianiu marzeń. Dlaczego Alicja zdecydowała się wspierać innych?

- Pomaganie innym jest dla mnie jedną z najbardziej naturalnych czynności. Nigdy nie zadawałam sobie pytania, dlaczego pomagam, bo nie wyobrażam sobie przejść obojętnie obok tych, którzy wsparcia lub pomocy potrzebują - podkreśla Alicja, koordynatorka ds. zdrowia w Amazon.

Kolejnymi zwycięzcami, tym razem z Wrocławia, są: Przemysław Kielarski, pracujący w Amazon na stanowisku kierowniczym, lider zespołu Marek Pluciński i Grzegorz Górkowski, pracownik centrum w Bielanach Wrocławskich. Przemek angażuje się w szerzenie wiedzy na temat chorób psychicznych i pomoc osobom z depresją, zaś Marek działa jako członek lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Natomiast Grzegorz własnoręcznie przerabia zużyte przedmioty, nadając im nowe życie, a zebrane z ich sprzedaży fundusze przekazuje na pomoc potrzebującym. Tegorocznym laureatem konkursu Amazon Stars został także Mateusz Wojdak pracujący w dziale zwrotów, dzięki któremu powstał specjalny plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. Firma doceniła również Mikołaja Skocheliasa, trenera działu nauczania z centrum logistycznego w Kołbaskowie pod Szczecinem, za jego wsparcie udzielane osobom pochodzącym z innych krajów. Dzięki pomocy Mikołaja, obcokrajowcy mogą bez problemu zaaklimatyzować się w Polsce. Kolejnymi Gwiazdami Dobroczynności są: Zuzanna Słomiańska ze Świebodzina, kierownik działu kompletacji zamówień w Amazon, aktywnie angażująca się w pomoc dzieciom z Akademii Przyszłości oraz liderka zespołu Marta Frankowska, pracująca w Sadach pod Poznaniem, która oddała szpik kostny pacjentowi wymagającemu przeszczepu. Teraz, laureatka Amazon Stars zachęca innych do włączenia się w tę inicjatywę.

- Będąc już rzeczywistym dawcą szpiku dzielę się z moimi koleżankami oraz kolegami z pracy zarówno wiedzą, jak i odczuciami towarzyszącymi mi podczas całego procesu - mówi Marta i dodaje - Każdy z nas doświadcza różnych sytuacji w życiu. Dzisiaj ktoś może potrzebować czyjejś pomocy, jutro tym kimś mogę być ja. Bycie dawcą szpiku czy też dawcą krwi nic nas nie kosztuje, a pamiętajmy o tym, że nie da się tego wyprodukować i w ten sposób możemy uratować życie drugiego człowieka.

Nagrody dla laureatów Amazon Stars były wybierane indywidualnie - tak, aby spełnić marzenia każdego zwycięzcy. Ponadto, Amazon nagrodził kartami podarunkowymi szerokie grono nominujących, którzy poświęcili czas na zgłoszenie swoich koleżanek i kolegów, opisując ich wyjątkowe historie.