Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 23 osobom związanym z nielegalnym procederem gospodarowania odpadami szkodliwymi dla środowiska. Wśród oskarżonych znalazło się osiemnastu członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się magazynowaniem oraz transportowania niebezpiecznych substancji, kierowanej przez 37 letniego mieszkańca Poznania.

Jak wykazało postępowanie, ich składowanie (w Poznaniu, Parkowie, Łosińcu, Adamowie i Janikowie) mogło zagrażać życiu lub zdrowiu mieszkańców oraz powodować obniżenie jakości środowiska w znacznych rozmiarach. W kilku miejscach gromadzenia odpadów doszło do zanieczyszczenia niebezpiecznymi substancjami powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych. Zebrane w sprawie dowody, a w szczególności opinie biegłych ujawniły, że ilość oraz rodzaj składowanych materiałów (palnych i skrajnie łatwopalnych) stwarzało bezpośrednie niebezpieczeństwo zaistnienia pożaru oraz rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących i parzących.

Materiał dowodowy zebrany w sprawie doprowadził do ustalenia, że tym nielegalnym składowaniem odpadów zajmowała grupa przestępcza funkcjonująca w ramach legalnie działających spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, mających siedziby w Budzyniu i Swarzędzu.

Wszystkim oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, tj. nieodpowiedniego postępowania z odpadami mogącego powodować zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, tj. sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru oraz rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach.

Bartosz B. oskarżony został o kierowanie grupą przestępczą mającą na celu składowanie i transportowanie niebezpiecznych odpadów. Z uwagi na to, że zarządzający grupą oraz osoby działające w jej ramach uczyniły sobie stałe źródło dochodu z popełniania przestępstw, stawiane im zarzuty obejmują także kwalifikację z art. 65 § 1 kodeksu karnego. Oskarżonym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.