Funkcjonariusze z poznańskiej delegatury CBA wszczęli kontrolę w poznańskim magistracie. Kontrola dotyczy wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania.

Szczegółowym zakresem kontroli objęto siedem zamówień publicznych o łącznej wartości ponad dwa miliony złotych, udzielonych w latach 2013-2015 przez Miasto Poznań spółce "JUST".

Przedmiotem zamówień było przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych, w tym filmów publikowanych w internecie oraz billboardów dla miejskiego biura promocji.

--
Inf. prasowa