UmowaGetin Noble Bank złamał prawo nieprecyzyjnie określając warunki umowy kredytowej.

Pożyczkodawca gwarantował sobie swobodę interpretacji, czy wskazane przez konsumenta okoliczności wpływają na jego sytuację majątkową, czy też pozostają bez związku.

Za nieuczciwe praktyki, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyła karę na Getin Noble Bank w wysokości blisko 6 mln zł.

Po skargach konsumentów Urząd podjął czynności sprawdzające. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że umowy kredytowe Getin Noble Banku zawierały nieprecyzyjne postanowienie zobowiązujące pożyczkobiorcę do informowania banku każdorazowo o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego zdolność kredytową i terminową spłatę kredytu.

Zdaniem Urzędu, brak jasnych informacji kiedy oraz w jakich sytuacjach pożyczkobiorca ma poinformować bank o zmianach swojej sytuacji jest praktyką krzywdzącą konsumenta. Pożyczkodawca gwarantował sobie swobodę interpretacji, czy wskazane przez konsumenta okoliczności wpływają na jego sytuację majątkową, czy też pozostają bez związku.

Negatywna ocena banku mogła prowadzić do wypowiedzenia umowy i nakładała na konsumenta obowiązek natychmiastowej spłaty kredytu.

Ponadto Urząd uznał, że przedsiębiorca bezprawnie pomijał w umowie kredytowej  informacje o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji do których zapłaty zobowiązany był konsument.

Zgodnie z prawem, takie informacje powinny znajdować się w umowie kredytowej, a nie jak praktykował to Getin Noble Bank – w załącznikach do niej. Zdaniem Urzędu, kredytobiorca powinien mieć dostęp do pełnej wiedzy o zakresie jego praw i obowiązków bez konieczności poszukiwania istotnych informacji w dodatkowych dokumentach.

Prezes Urzędu uznała, że Getin Noble Bank naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła karę 5,9 mln zł.

Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca odwołał się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

--
Źródło: Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK.