Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystawiła list gończy za podejrzanym Arkadiuszem Łakatoszem pseudonim "Hoss". 49-letni mężczyzna, w ostatnim czasie przebywał w Poznaniu. Obecnie jest poszukiwany przez policję w całym kraju.

Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie szeregu przestępstw z art. 286 kodeksu karnego (oszustwa). Nazwisko i wizerunek poszukiwanego podano do publicznej wiadomości.

Zgodnie z treścią listu gończego wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki policji lub prokuratury. Zgodnie z art. 239 par. 1 kodeksu karnego, ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat pięciu.

Policja i prokuratura zapewniają o utrzymaniu w tajemnicy danych osoby zgłaszającej o miejscu ukrycia poszukiwanego "Hossa".

--
Opr. W. Roszczuk /KWP w Poznaniu