Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa członka zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka. Sprawa dotyczy zatajenia prawdy w jedenastu składanych oświadczeniach majątkowych i sześciu korektach. To najnowsze ustalenia CBA.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu ujawnili okoliczności wskazujące na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie członka zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka przestępstw polegających na zatajeniu przez niego prawdy w jedenastu składanych w latach 2011 - 2015 oświadczeniach majątkowych oraz w złożonych do nich sześciu korektach. Ustalono, że radny nie ujawnił w nich faktu posiadania pięciu zobowiązań pieniężnych m.in. kredytu hipotecznego.

Zawiadomienie CBA z tymi nowymi ustaleniami trafiło do Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto.

To trzecie zawiadomienie CBA dotyczące możliwości nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Leszka Wojtasiaka. Efektem wszczętego w 2013 r. w śledztwa było warunkowe umorzenie postępowania przez sąd. W konsekwencji jednak stracił on mandat radnego sejmiku województwa wielkopolskiego. Prokuratura umorzyła także kolejne śledztwo z 2015 r. z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu.

--
Korespondencja CBA