banknotypolskie.plDo Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego napływają sygnały o próbach wyłudzania pieniędzy za publikacje poświęcone pozyskiwaniu Funduszy Europejskich, szczególnie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Osoby podające się za pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego proponują zakup poradnika i materiałów dotyczących dotacji unijnych za cenę około 150 – 180 zł.


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, iż nie prowadzi tego typu działalności, a wszystkie szkolenia oraz materiały udostępniane są beneficjentom bezpłatnie.

Brak odpłatności za powyższe szkolenia i publikacje wynika właśnie z finansowania ich przez Unię Europejską w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Źródło: WRPO