Do adresatów na terenie całego kraju wpływają wezwania do uiszczenia opłaty w związku z uznaniem popełnienia przestępstwa obrotu tytoniem bez znaków akcyzy. Pisma opatrzone są nagłówkiem "Prokuratura Celna w Świebodzinie". W rzeczywistości taki podmiot nie istnieje.

Na dokumencie widnieje podpis fikcyjnego prokuratora celnego Adama Kowalczyka. W piśmie "prokurator" informuje, że w związku ze skonfiskowaniem suszu tytoniowego bez opłaconej akcyzy uznaje, że adresat pisma dopuścił się czynu z kodeksu karno-skarbowego i w związku z powyższym zezwala na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności poprzez wymierzenie kary grzywny i nałożenie opłaty akcyzowej.

Do pisma dołączony jest blankiet przekazu pocztowego z numerem konta bankowego 42 1470 0002 2598 7292 0000 0001 i podaną kwotą do zapłaty. Pismo opatrzone jest nagłówkiem, z którego wynika, że pochodzi z "Prokuratury Celnej w Świebodzinie" mieszczącej się przy ul. Chopina 6a. W rzeczywistości podmiot taki nie istnieje.

Do Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie z terenu całego kraju napływają liczne zapytania odnośnie podmiotu "Prokuratura Celna w Świebodzinie".

Odnosząc się do sprawy, prokuratura informuje, że ani w Świebodzinie, ani w żadnej innej miejscowości nie istnieje instytucja o nazwie "Prokuratura Celna" oraz, że prokuratura nie wystawia przekazów i nie orzeka kar grzywny, czy innych kar o charakterze majątkowym za przestępstwa i wykroczenia.

Wszystkie osoby, które otrzymały takie wezwanie, zgodnie z art. 286 par. 1 kodeksu karnego padły ofiarą oszustwa.

W związku z pow. osoby pokrzywdzone mogą zgłaszać zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, jednostek prokuratury lub policji zgodnych z miejscem zamieszkania osób poszkrzywdzonych.

--
Opr. Waldemar Roszczuk, fot. arch. GS/PW/LM.