Straż MiejskaDo Sądu Rejonowego w Świebodzinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Komendantowi Straży Miejskiej i pozostałym strażnikom z referatu Urzędu Miejskiego w Sulechowie, w związku z przekroczeniem uprawnień przysługującym funkcjonariuszom publicznym.

Oskarżonym funkcjonariuszom grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Oskarżeni nie posiadając uprawnień w zakresie nakładania mandatu karnego za wykroczenie popełnione z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, nakładali kary na osoby pokrzywdzone, nie wskazując osób faktycznie kierujących pojazdami utrwalonych za pomocą fotorejestratora.

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. przeprowadziła śledztwo, w trakcie którego ujawniono przypadki kierowania do sądu przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Sulechowie, spraw o wykroczenie z art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym. Przepis dotyczy sytuacji nie wskazania przez właściciela pojazdu osoby nim kierującej, czyli osoby, która faktycznie popełniła wykroczenie.

W myśl obowiązujących w tym czasie przepisów Straż Miejska, ew. Gminna nie była uprawnionym oskarżycielem, który mógł takie wnioski składać. Stan rzeczy wynikał z treści postanowienia Sądu Najwyższego - Izby Karnej, że Straż Miejska i Gminna nie jest uprawnionym oskarżycielem do kierowania tego rodzaju wniosków do sądu.  

W trakcie dochodzenia stwierdzono, że strażnicy w okresie objętym kontrolą nałożyli ponad 450 mandatów karnych.

Oskarżonym funkcjonariuszom grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.