Prawo co dniaW poniedziałek, 24 października Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie Adama G., któremu w grudniu 2010 roku odmówiono możliwości wstępu do poznańskiego klubu Cuba Libre ze względu na jego romskie pochodzenie.

Po przeprowadzeniu rozprawy, Sąd Okręgowy oddalił powództwo.

W ustnym uzasadnieniu orzeczenia Sąd uznał, że niewpuszczenie Adama G. do klubu przez ochroniarzy ze względu na jego pochodzenie etniczne naruszyło jego dobra osobiste. Jednak na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego właścicielce klubu nie można przypisać odpowiedzialności za działania pracowników firmy ochroniarskiej.

Sąd powołał się na umowę zlecenia zawartą między pozwaną, a firmą ochroniarską i podniósł, że jej pracownicy działali w sposób niezależny od właścicielki lokalu. Wyrok nie jest prawomocny.

Pełnomocnik powoda poinformował media, że rozważa apelację lub pozwanie ochroniarzy.

Proces obserwowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Sprawa objęta jest programem Artykuł 32.

--
Źródło: HFPR, foto: angelroar.com