Osoby przekraczające niemiecką granicę w ramach małego ruchu granicznego, a także osoby, które codziennie lub raz w tygodniu przekraczają granicę w związku z wykonywaną pracą lub nauką, nie muszą posiadać dowodu szczepienia, negatywnego testu, ani zaświadczenia o ozdrowieniu.