W ostatnich dniach kwietnia funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili w regionie kontrole legalności pobytu cudzoziemców. W trakcie realizacji zadań zatrzymano siedemnastu cudzoziemców i pięciu Polaków. Prowadzono także kontrole sanitarne, podczas których skontrolowano ponad dwadzieścia tys. osób udających się do naszego kraju.

W grupie zatrzymanych cudzoziemców znalazło się siedmiu obywateli Ukrainy, których zatrzymali funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfe. Podczas kontroli okazało się, że cudzoziemcy mieli dokumenty, na podstawie których mogli legalnie pracować w Polsce. Jednak, jak oświadczyli, ich celem wjazdu do Polski była chęć natychmiastowego przejazdu do Niemiec, gdzie mieli podjąć lepiej płatną pracę.

Kolejnych trzech obywateli Ukrainy, których cel wjazdu i pobytu w naszym kraju był niezgodny z deklarowanym, zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej z Jeleniej Góry oraz placówki w Babimoście i Wrocławiu-Strachowicach.

Ujawniony we Wrocławiu-Strachowicach obywatel Ukrainy, który podczas kontroli osób przylatujących z Kijowa okazał funkcjonariuszom podrobione zezwoleniem na pracę. Poczynione sprawdzenia pozwoliły ustalić, że zezwolenie o takim numerze wystawione zostało innej osobie i dla zupełnie innej firmy. Wiza, która została wydana cudzoziemcowi na podstawie tego dokumentu została unieważniona, natomiast cudzoziemiec z uwagi na popełnione przestępstwo dobrowolnie poddał się karze jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres dwóch lat próby. Dodatkowo cudzoziemiec otrzymał decyzję o odmowie wjazdu do Polski i najbliższym samolotem wrócił na Ukrainę.

Z uwagi na przeterminowany na terytorium państw Schengen pobyt funkcjonariusze Straży Granicznej w Poznaniu-Ławicy wydali obywatelowi Algierii decyzję, na podstawie której musi wyjechać z Polski. Taką decyzję otrzymał także zatrzymany przez funkcjonariuszy z Gorzowa Wielkopolskiego obywatel Ukrainy. Mężczyzna zatrzymany został w Kostrzynie nad Odrą z uwagi na to, iż jego dane wpisane zostały do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego kraju jest niepożądany. Miało to związek ze skazaniem Ukraińca prawomocnym wyrokiem polskiego sądu.

Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej z Kłodzka ujawnili na targowisku w Bielawie obywatela Bułgarii, który handlował podrobioną odzieżą. Na jego stanowisku funkcjonariusze ujawnili ubrania z podrobionymi metkami o rynkowej wartości stu trzydziestu tysięcy złotych.

Funkcjonariusze Straży Granicznej na wrocławskim lotnisku ujawnili także obywatela Ukrainy, obywatela Wielkiej Brytanii oraz dwóch Polaków, którzy nie respektowali nałożonej na nich kwarantanny. Za to wykroczenie ukarani zostali mandatami karnymi. Natomiast w Świecku zatrzymano obywatela Polski, który jechał z Andory kradzionym autem. Kolejnych dwóch Polaków zatrzymano za przestępstwa karno-skarbowe.

Ponadto funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzą cały czas kontrolę sanitarną osób przyjeżdżających do naszego kraju z Republiki Czeskiej oraz z Niemiec pod kątem posiadania przez nich negatywnego testu na koronawirusa. Podczas ostatnich dni kwietnia, funkcjonariusze w ponad siedemdziesięciu punktach na pograniczu województwa dolnośląskiego i lubuskiego skontrolowali ponad dwadzieścia tys. osób. Prawie siedemset z tych osób próbowało wjechać do Polski bez wymaganego testu pomimo, że nie byli zwolnieni z obowiązku jego posiadania. 604 osoby wróciły do Czech i Niemiec, natomiast dziewięćdziesiąt zostało pouczonych o konieczności skontaktowania się z sanepidem w celu odbycia dziesięciodniowej kwarantanny. Podczas kontroli sanitarnych realizowanych każdej doby przez ponad dwustu funkcjonariuszy Straży Granicznej działania wspierają także policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

Opr. Waldemar Roszczuk, informacja prasowa SG