26 grudnia 1918 roku, o godz. 21.10 na poznański dworzec kolejowy wjechał pociąg z Ignacym Janem Paderewskim. Mistrza gorąco powitali zebrani Wielkopolanie.

Przybycie do stolicy Wielkopolski mistrza Paderewskiego stało się impulsem do wybuchu powstania.

Po przyjeździe do Poznania, Paderewski udał się do hotelu Bazar, gdzie wygłosił przemówienie do licznie zgromadzonych rodaków. Przemówienie zakończyło się owacją i patriotyczną manifestacją.

Uroczystości 98. rocznicy #PowstanieWielkopolskie rozpoczną się o godz. 11.00 przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Wcześniej, na mogile generała Stanisława Taczaka zostaną złożone kwiaty.

Obchody upamiętniające tę ważną rocznicę, odbędą się również w wielu miastach Wielkopolski, m.in. na rynku w Lesznie. Rozpoczęcie o godzinie 13.00.

--
Opr. /fot. W. Roszczuk