Pieniądze przyznane przez wojewodę przeznaczone zostaną na działania poprawiające bezpieczeństwo nad wielkopolskimi wodami w trakcie sezonu letniego. Kwota dotacji wynosi 28 tys. złotych.

- Dzięki tym środkom nasi ratownicy będą realizować patrole miejsc niebezpiecznych w całym województwie oraz zostanie utrzymana łączność i koordynacja działań poprzez dyżurnego WOPR - zaznaczają woprowcy. Wkrótce też rozpoczną się patrole miejsc niebezpiecznych na terenie całej Wielkopolski.