Życie, praca czy studia w Europie mogą być wspaniałe, ale mogą być również trudne – czasem pojawiają się problemy z dopięciem formalności, załatwieniem spraw w urzędach czy rozliczeniami finansowymi.

Jaka jest Twoja historia? Podziel się swoim doświadczeniem z nami i z Europą. Wzajemne oddziaływanie stanowi siłę, dlatego weź udział w konkursie i wypowiedz się!

Jednolity Rynek Europejski to zintegrowany rynek, którego ramy wyznaczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Podstawową przesłanką stworzenia Jednolitego Rynku Europejskiego było umożliwienie swobodnego przepływu dóbr, kapitału, usług i siły roboczej wewnętrznych krajów UE.

Jednolity Rynek Europejski w założeniu ma być specyficznym organizmem gospodarczym, a jednocześnie zbiorem reguł wspólnej polityki ekonomicznej. Jego cel to doprowadzenie do takich zmian strukturalnych w gospodarkach krajów członkowskich, aby zwiększyć zdolność UE do kreowania konkurencyjności, wzrostu ekonomicznego i zatrudnienia.

Niestety harmonizacja przepisów krajów członkowskich na tak wielką skalę pociąga czasem za sobą niedogodności dla obywateli. Z tego też powodu Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej pod przewodnictwem Polski zachęcają do wzięcia udziału w konkursie: "Opowiedz nam swoją historię!". Pod takim hasłem najważniejsze organy UE przygotowały konkurs skierowany do mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji, które natknęły się na bariery w funkcjonowaniu Jednolitego Rynku...

Więcej o konkursie: Opowiedz nam swoją historię!Bariery w funkcjonowaniu Jednolitego Rynku.