Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia "Niebieska Linia" organizuje VIII edycję Konkursu pn. "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ".

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie policjantów, którzy w ocenie społecznej w szczególny sposób, zaangażowali się w pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, a także przyczyniają się do budowy lokalnego systemu poprawy sytuacji ofiar przemocy. Zgłoszenia kandydatów (policjantów) do konkursu odbywają się przez cały rok, poprzez formularze zgłoszeniowe, które wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia "Niebieska Linia".

Kandydatów do VIII edycji konkursu mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje (poza Policją) do 31 maja 2015 r.

W siedmiu dotychczasowych edycjach konkursu, wyróżniono łącznie 35 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji z terenu całego kraju. Byli to funkcjonariusze różnych pionów Policji zarówno reprezentujący służbę prewencyjną, jak i kryminalną Policji. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych, ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie kandydatów w pomoc ofiarom dotkniętym przemocą.

Szczegółowe informację o regulaminie konkursu dostępne są na stronie akcji. 

--
Inf. prasowa