Ponad 16 mln kosztują wozy ratowniczo-gaśnicze, które miały trafić do wielkopolskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Terminy minęły, samochodów strażackich nie ma, a pieniądze wypłacono. Skarb Państwa został narażony na szkodę znacznych rozmiarów, stracono także kontrolę nad realizacją zamówień.

Śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu publicznym dysponowanym przez Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego oraz przedłożenia poświadczającej nieprawdę dokumentacji dotyczącej realizacji zamówień publicznych prowadzi Delegatura CBA w Poznaniu na podstawie własnych ustaleń.

Do wielkopolskich remiz OSP miały trafić samochody ratowniczo gaśnicze - 20 sztuk lekkich i 15 średnich wozów bojowych. Mimo, iż termin dostawy minął, samochody nie zostały wykonane i dostarczone, to jednak ok. 3 mln zł zapłata za rzekomo już wykonane zamówienie została wypłacona. W wyniku działań i ustaleń CBA, urząd marszałkowski zdążył wstrzymać wypłatę 13 mln zł.

Skarb Państwa został narażony na szkodę znacznych rozmiarów, stracono kontrolę nad realizacją zamówień i możliwości nałożenia na wykonawców umownych kar finansowych z tytułu niedotrzymania terminów.

Poznańscy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali i zabezpieczyli dokumenty w 35 wielkopolskich jednostach OSP, do których miały trafić specjalistyczne samochody. Dokumentację dotyczącą tego zamówienia zabezpieczono w instytucjach współorganizujących i finansujących zakup pojazdów - w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarządzie Wykonawczym Oddziału Związku OSP w Poznaniu oraz w firmach zajmujących się produkcją specjalistycznych samochodów strażackich.

To początkowy etap śledztwa CBA, sprawa jest rozwojowa.

--
Korespondencja, informacja prasowa