Na polecenie Prokuratury Rejonowej w Pile funkcjonariusze Policji zatrzymali dziesięć osób związanych z procederem nielegalnego składowania opadów. W toku postępowania zatrzymano już łącznie osiemnaście osób, w tym kierownictwo i pracowników firmy zajmującej się utylizacją odpadów. Zatrzymani to mieszkańcy województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące nielegalnego składowania odpadów mogących zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym.

Postępowanie nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Pile zostało zainicjowane kontrolą, którą 13 stycznia 2022 roku na terenie gminy Szydłowo przeprowadzili urzędnicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. We wskazanym miejscu inspektorzy WIOŚ zastali czterech mężczyzn oraz ciężarówkę, z której wysypywane były odpady. Mężczyźni odmówili wpuszczenia urzędników na ogrodzony teren, dlatego na miejsce wezwano policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pile. Wtedy okazało się, że kierowca nie posiadał „karty przekazania odpadów”, a ich transport nie został wpisany do Bazy Danych Odpadowych.

Jak ustalono w toku śledztwa, przestępczy proceder trwał od grudnia 2021 roku do stycznia 2022 roku. Jego organizatorzy nie zważając na zagrożenie dla środowiska oraz obowiązujące procedury, upozorowali legalność swoich działań, by zaoszczędzić na kosztach utylizacji odpadów, głównie tych szczególnie niebezpiecznych. Prowadzone czynności procesowe wykazały, że tylko na terenie jednego ujawnionego żwirowiska sprawcy zakopali około dziesięć tysięcy ton odpadów niebezpiecznych, dzięki czemu obniżyli koszty utylizacji i tym samym wzbogacili się o blisko trzydzieści milionów złotych. Nielegalnie składowane odpady pochodziły głównie z oczyszczalni ścieków oraz przedsiębiorstw produkcyjnych. Te niebezpieczne dla środowiska substancje przemieszczane były do miejsca składowania samochodami ciężarowymi (dwa lub trzy razy dziennie), a następnie wysypywane do specjalnie wykopanych na żwirowisku dołów i przykrywane ziemią.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami. Wydano także postanowienia o zabezpieczeniu należącego nich mienia.

Informacja prasowa, Prokuratura Krajowa