Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom za oszustwa podatkowe w wyniku których Skarb Państwa poniósł szkodę w wysokości ponad 6,3 miliona złotych.

Śledztwo było prowadzone z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu zarzucił oskarżonym popełnienie w latach 2012 -2017 przestępstwa podatkowego polegającego na zaniżeniu zobowiązań publicznych z tytułu podatku VAT o kwotę ponad 6,3 miliona złotych kwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe oraz podrabiane umówi zakupu samochodów kwalifikowane z art. 270 §1 k.k.

Czyny zarzucone oskarżonym zagrożone są karą do pięciu lat pozbawienia wolności.

W toku postępowania prokurator ustalił, że oskarżeni w latach 2012 – 2017 prowadząc działalność gospodarczą, polegającą na handlu używanymi samochodami, dopuścili się szeregu przestępstw podatkowych powodując straty na rzecz Skarby Państwa w wysokości ponad sześciu milionów złotych.  

Postępowanie to jest powiązane ze sprawą, w której już w grudniu 2021 roku Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi N. - byłemu Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Skarbowego w ówczesnym Urzędzie Kontroli Skarbowej w Szczecinie, a następnie w Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Szczecinie. Tomasz N. został oskarżony m.in. o ujawnianie tajemnicy prawnie chronionej, powoływanie się na wpływy, niedopełnienie obowiązków służbowych.