Według najnowszych danych GUS, na przełomie roku doszło do spadku produkcji o około 5 proc. Jednocześnie większość pracowników deklaruje, że ich sytuacja zawodowa nie pogorszyła się, a część ekspertów nawet dostało podwyżkę.

Wybuch epidemii przyniósł wiele wyzwań firmom produkcyjnym. Po upływie roku od tego momentu możemy stwierdzić kto stracił, a kto zyskał podczas tego kryzysu. Negatywne skutki odczuła przede wszystkim branża automotive i branża lotnicza. Obecnie najlepiej na rynku radzą sobie firmy produkcyjne z sektora dóbr konsumenckich, a przede wszystkim producenci kosmetyków, artykułów higienicznych i chemii gospodarczej. Stabilna jest również sytuacja produkcji artykułów spożywczych, a zwłaszcza produktów trwałych. Niestety, w gorszym położeniu znajdują się wciąż firmy produkujące dla kanału HORECA. Utrzymujące się obostrzenia dla branży gastronomicznej również niekorzystnie wpływają na jej dostawców - czyli producentów żywności.

Zmiany na rynku pracy

Pomimo tego, że pierwsza reakcja branży na wiosenny lockdown przyniosła liczne redukcje zatrudnienia i wstrzymane rekrutacje, to w drugiej połowie roku firmy powróciły do realizacji swoich planów zatrudnienia. Jak wynika z II edycji badania Devire - „Rynek Zmiany Pracy”, co trzeci badany zmienił pracę w ubiegłym roku (35 proc. wskazań), a już co druga osoba chciałaby zmienić pracę w 2021 roku (49 proc. respondentów). Na podstawie tych danych można stwierdzić, że dynamika rynku pracy nie maleje.

Poszukiwani eksperci – kto w produkcji nie musi martwić się o pracę?

Największy popyt obserwujemy na stanowiska związane z utrzymaniem ruchu i wdrażaniem Lean. W wyniku postępującej automatyzacji produkcji oraz poszukiwania optymalizacji w fabrykach, niezmiennie od kilku lat firmy zgłaszają zapotrzebowanie na pozycję Inżyniera Automatyka, Kierownika Utrzymania Ruchu i Specjalistę ds. Lean Manufacturing. Popularnym stanowiskiem jest także jedna z podstawowych ról w każdym zakładzie produkcyjnym: Kierownik Zmiany Produkcyjnej. Przyczyną jest otwieranie nowych linii produkcyjnych, ale też silna potrzeba rozwiniętych kompetencji menadżerskich na tych stanowisku w organizacjach. W ostatnim czasie pracodawcy często poszukują również Specjalistów ds. BHP i Ochrony Środowiska, Planistów Produkcyjnych, Inżynierów Procesu i Inżynierów Jakości.

Firmy produkcyjne, które odnotowały wzrost w zeszłym roku poszukują Specjalistów ds. Wdrożeń Nowych Produktów i Kierowników Projektów specjalizujących się w projektach inwestycyjnych. Dotyczy to przede wszystkim firm z branży dóbr konsumenckich.

Lista dziesięciu najczęściej poszukiwanych stanowisk w branży produkcyjnej wraz z wynagrodzeniem.

Inżynier Automatyk (5500 – 11000 PLN brutto)
Specjalista ds. Lean Manufacturing (7000 – 10000 PLN brutto)
Kierownik Utrzymania Ruchu (9000 – 16000 PLN brutto)
Kierownik Zmiany Produkcyjnej (5500 – 85000 PLN brutto)
Specjalista ds. Planowania Produkcji (5500 – 9500 PLN brutto)
Specjalista ds. Rozwoju Nowych Produktów (5500 – 11000 PLN brutto)
Inżynier Procesu (6000 – 9500 PLN brutto)
Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska (5500 – 10000 PLN brutto)
Kierownik Projektów Inwestycyjnych (9500 – 18000 PLN brutto)
Inżynier Jakości (6000 -9500 PLN brutto).


Devire, Przegląd Wynagrodzeń 2021
Opr. Karina Chowaniak