Seco/ Warwick - siedziba w ŚwiebodzinieGrupa Seco/ Warwick światowy lider w produkcji urządzeń do obróbki cieplnej metali z kwaterą główną w Świebodzinie opublikowała strategię rozwoju do roku 2016.

Opracowanie strategii poprzedzone było dogłębnymi analizami procesów operacyjnych wewnątrz Grupy oraz perspektyw poszczególnych segmentów działalności i rynków - zarówno w ujęciu geograficznym, jak i branżowym.

Jednym z kilku, ważnych elementów nowej strategii jest utworzenie modelowego zakładu produkcyjnego w Świebodzinie poprzez fuzję działalności operacyjnej spółek Seco/ Warwick i Seco/ Warwick ThermAl w Seco/ Warwick Europe S.A.

- Opracowana przez nas  strategia zakłada dalszy dynamiczny rozwój Grupy na rynkach, na których już jesteśmy obecni, czyli w Europie, Chinach, Indiach i USA, będących jednocześnie największymi rynkami metalurgicznymi na świecie. Każdy z tych regionów obsługiwany będzie przez lokalny zakład oferujący urządzenia  we wszystkich 5 naszych głównych technologiach, a nie jak dotychczas, tylko w części z nich. Pierwszym formalnym krokiem w realizacji strategii jest wdrożenie zmian organizacyjnych, w myśl których Seco/ Warwick stanie się globalnym holdingiem przemysłowym, z centrum zarządzania w Świebodzinie. Zadaniem kilkunastoosobowej spółki holdingowej, obok naturalnej funkcji właścicielskiej,  będzie dbanie o sukcesywne wdrażanie najlepszych technologii i transfer tzw. dobrych praktyk („best practice”) pomiędzy spółkami regionalnymi. W celu usystematyzowania tych struktur, od 1.1.2013 połączymy całą działalność operacyjną w Polsce w jedną spółkę: Seco/ Warwick Europe, która będzie dla nas swoistym „hubem” europejskim, a jednocześnie zakładem modelowym dla pozostałych spółek - mówi Paweł Wyrzykowski, prezes Seco/ Warwick S.A.

- Grupa Seco/ Warwick to obecnie światowy lider w obszarze produkcji instalacji do procesów cieplnych metali, zarówno pod względem sprzedaży, jak i oferowanego asortymentu. Ponad dwadzieścia lat wytężonej pracy, inwestycje w kształcenie ludzi i innowacyjne rozwiązania oraz nieustanny rozwój zagwarantowały nam również pozycję technologicznego lidera w swojej branży. Sukces dotychczasowej strategii Seco/ Warwick oraz doskonała kondycja finansowa pozwoliły nam myśleć o ekspansji na kolejne rynki geograficzne i produktowe. Niemniej jednak, to Świebodzin pozostaje kluczową lokalizacją, a kontynuowanie rodzinnych tradycji Spółki jest zasadą, na której opiera się unikalna kultura wewnętrzna naszej organizacji - podsumowuje Andrzej Zawistowski, współzałożyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Seco/ Warwick S.A.

Zmiany o charakterze organizacyjnym, w połączeniu z globalnym eksponowaniem wiodących rozwiązań technologicznych i silnych stron operacyjnych na kluczowych dla Seco/ Warwick rynkach, mają doprowadzić do umocnienia globalnej pozycji Grupy i istotnego wzrostu wyników finansowych. Jednocześnie Grupa planuje utrzymanie nakładów na R&D na wysokim poziomie i dalsze zacieśnianie współpracy z ośrodkami naukowymi w Europie i USA  celem opracowywania najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz kształcenia przyszłych kadr.

- Ludzie zawsze byli i są bardzo mocną stroną Seco/ Warwick. Mamy światowej klasy inżynierów, a przy współpracy z ośrodkami naukowymi kształcimy kolejnych. To dla nas bardzo ważne, by ludzie stale się rozwijali, bo to warunek konieczny, by rozwijała się cała Grupa. Młodzi ludzie dostrzegają ten potencjał i dzięki temu możemy szczycić się mianem pożądanego pracodawcy - dodaje Paweł Wyrzykowski.

--
Katarzyna Sadowska - korespondencja, informacja prasowa.