Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, wydaną na podstawie przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oddziały w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach zostaną od 29 listopada przekształcone w całości w obszary covidowe. Oznacza to, że planowe przyjęcia do szpitala zostają wstrzymane.

Obecnie w Szpitalu mamy 22 łóżka covidowe. Od soboty będzie ich 50. Od poniedziałku 29 listopada SP ZOZ w Szamotułach będzie posiadał 103 łóżka dla Pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19, w tym pięć łóżek intensywnej terapii. Pacjenci wymagający hospitalizacji z powodów innych niż zakażenie wirusem SARS-CoV-2 będą leczeni na szpitalnych oddziałach w najbliższych placówkach medycznych.

Bez zmian funkcjonować będą wszystkie poradnie specjalistyczne: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chorób płuc i gruźlicy, diabetologiczna, dermatologiczna, położniczo-ginekologiczna, kardiologiczna, neurologiczna, okulistyczna, ortopedyczna, otolaryngologiczna, reumatologiczna, urologiczna, zdrowia psychicznego, medycyny pracy.

Bez zmian będą działać również pracownie: RTG, USG, Tomografii Komputerowej, EKG, EEG, Serologii, Endoskopii oraz Laboratorium. Normalnie funkcjonują: Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Poradnia Lekarza Rodzinnego, a zwłaszcza Pogotowie Ratunkowe.

Wykaz najbliższych szpitali oraz numery telefonów do sąsiednich placówek medycznych: http://szamotuly.med.pl/obszarcovid/

W sprawach, które zagrażają życiu i zdrowiu prosimy o kontakt do Centrum Powiadamiania Ratowniczego pod numer 112. Pacjenci potrzebujący pomocy medycznej mogą skorzystać również z bezpłatnej infolinii NFZ, która jest czynna całodobowo, przez siedem dni w tygodniu. Numer infolinii: 800 190 590.